Welkom op de webpagina’s van de Kerkelijke Stichting St. Gregorius in het bisdom Haarlem-Amsterdam (KSSG H-A).

In de plaatselijke geloofsgemeenschappen van ons bisdom zetten veel mensen zich in om de zang en instrumentale muziek te verzorgen tijdens de liturgische vieringen. De KSSG H-A wil hen ondersteuning bieden. Op deze website leest u alles over onze cursussen en studiedagen, de vacaturebank voor kerkmusici, onderscheidingen voor trouwe koorleden en over onze muziekuitgaven.

 

 

Nieuws                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Zaterdagmiddagconcerten rond het Willibrordusorgel

Negende lustrum van de serie Zaterdagmiddagconcerten rond het Willibrordusorgel

Op zaterdag 5 mei start de 45ste serie Zaterdagmiddagconcerten rond het Willibrordusorgel. De reeks wekelijkse concerten wordt voortgezet t/m de laatste zaterdag van september, 29 september.
De concerten beginnen om 15 uur (behalve het concert op 9 juni dat 20:15 uur begint), en duren ongeveer één uur. Dit seizoen wordt er speciale aandacht besteed aan componisten die een deel van hun leven doorbrachten en -brengen in de provincie Noord-Holland, waarvan Haarlem de hoofdstad is. Een eerste inventarisatie leverde een lijst van 60 namen op!
Tevens is een groot aantal organisten die in de serie optreden, in Noord-Holland werkzaam.

Locatie                 :     Kathedrale Basiliek Sint Bavo, Haarlem

                                  Leidsevaart 146, 2014 HE  HAARLEM

Data en tijden      :       5 mei t/m 29 september 2018,

                                  iedere zaterdagmiddag van 15 tot ca. 16 uur

                                  (uitgezonderd 9 juni: aanvang 20.15 uur)

Lees het persbericht voor alle informatie: Persbericht